نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۲ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتی
آیین نامه داخلی شماره 1 شرایط و روند اجرای طرح های پژوهشی
آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)
اطلاعیه دستور العمل اعتبار سنجی کنفرانس های بین المللی(تنظیم نشده)
بخشنامه جدید کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور
بخشنامه ارسال گزارش نهایی طرح ها به کتابخانه ملی
بخشنامه برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیق
بخشنامه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری
بخشنامه پژوهانه (جدید)
بخشنامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران
بخشنامه تاسیس انجمن های علمی اساتید
بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
بخشنامه تسهیلات مهد کودک
بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجویی
بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور