اسامی کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

آقای علی حسن پور

رئیس اداره آموزش

۲

خانم مهناز نعمتی 

کارشناس گروه معماری

۳

آقای حسین شاه حسینی

کارشناس گروه معماری

۴

خانم فاطمه میرزاخانی

کارشناس گروه کاردانی و کارشناسی گرافیک، هنرهای تجسمی و ارتباط تصویری

۵

آقای اکبر گودرزی 

کارشناس کارگاه های گرافیک

۶

آقای مجید افتخاری

کارشناس آتلیه های معماری

۷

آقای رمضان نبی نژاد

مسئول دفتر رئیس دانشکده 

۸

خانم آزاده نبی اله 

کارشناس فارغ التحصیلان 

۹

آقای داوود هژبری

کارشناس امور آموزشی دفتر امتحانات

۱۰

خانم اعظم پیرهادی

کارشناس دفتر فرهنگ اسلامی 

۱۱

آقای کامران استعلاجی 

کارشناس برنامه ریزی آموزشی و کنترل کلاس ها 

۱۲

آقای محسن رضوانی

مسئول بایگانی

 ۱۳

آقای علیرضا رحیمی 

خدمات

۱۴

آقای یاسر صادقی

خدمات