معرفی گروه طراحی صنعتی و نقشه‌کشی عمومی

 گروه طراحی صنعتی و نقشه‌کشی عمومی در دانشکده هنر و معماری مجتمع آموزشی یادگار امام(ره) مستقر می‌باشد. این گروه هم اکنون دارای شش عضو هیات علمی تمام وقت می‌باشد. رشته نقشه‌کشی عمومی براساس چهرچوب اصلی آموزش‌های کاردانی شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ریزی شده و بر مبنای آموزش‌های علمی- کاربردی طراحی و تدوین گرده است. نقشه‌کشی علمی است که در سطح بین الملل به زبان زنده و گویای صنعتی فرآیندهای صنعتی و تولیدی نقش مهمی ایفا نموده و یکی از نشانه‌های رشته نقشه‌های ترسیمی آن است. در این رشته می‌توان با برخورداری از علوم پایه‌‌، تکنولوژی و با الهام از هنر نقشه‌کشی به طراحی قطعات مختلف صنعتی پرداخت. دانشجویان این رشته در طی دوران تحصیل خود با دروسی مثل: نقشه‌کشی صنعتی، هندسه ترسیمی، محاسبات فنی، آزمایش به کمک کامپیوتر، جوشکاری و طراحی قطعات صنعتی و کار با ماشین‌های تراش صنعتی و ... آشنا می‌شوند.

هدف این رشته تربیت تکنیسین‌های نقشه‌کشی با جهت‌گیری فنی است که توانمندی‌های زیر را دارا باشند:

- توانایی کار به عنوان رابط بین قسمت‌های طراحی بخش تولید

- ترسیم نقشه اجرایی برای تولیدات صنعتی با رعایت کلیه اصول و مقررات

- بازبینی نقشه‌های ترسیم شده توسط نقشه‌کش‌ها و کنترل و رفع نقص این نقشه‌ها

- طراحی مکانیزم‌ها و ترسیم نقشه اجرایی آن‌ها

- طراحی قالب برش، کشش، خمش، پلاستیک و ترسیم نقشه اجرایی

- سرپرستی و اداره دفاتر نقشه‌کشی

- آموزش نقشه‌کشی و نقشه خوانی

- نقشه‌کشی با کامپیوتر

- کدگذاری و بایگانی نقشه‌ها