اعضای هیات علمی

 

اعضای هیات علمی تمام وقت گروه طراحی صنعتی و نقشه‌کشی عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1

کتایون تیموریان

طراحی صنعتی

مربی

2

سارا فردپور

طراحی صنعتی

مربی

3

بهناز خیابانی

طراحی صنعتی

مربی

4

شیده دانشور

طراحی صنعتی

مربی

5

امیرمحسن مدنی

مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی

استادیار

6

نفیسه قربانی

طراحی صنعتی

مربی