اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی تمام وقت گروه معارف  


ردیف

نام

نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته / گرایش

پست الکترونیکی

1

حجه الاسلام علی

رعدی

مربی

فقه

m.raadi@67gmail.com

 

2

حجه الاسلام  سید موسی

هاشمی تنکابنی

استادیار

کلام

mousa-ht@yahoo.com

 

3

معصومه

ذبیحی

استادیار

عرفان اسلامی

zabihierfan@yahoo.cm

 

4

شمس الملوک

مشایخی

مربی

تاریخ تمدن اسلامی

shamsolmolook-mashayekhi@yahoo.com

 

5

جمشید

جلالی شیجانی

استادیار

عرفان اسلامی

jalalishey@gmail.com