رئیس اداره آموزش نام و نام خانوادگی: علی حسن‌پور

                                                                                                         رشته تحصیلی: تاریخ

تحصیلات: کارشناسی ارشد

تلفن تماس مستقیم: 55229247

ملاقات حضوری: روزهای کاری هفته از ساعت 16-8