رئیس اداره پژوهشنام و نام خانوادگی:
محمدحسین قزوینه

رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی

تحصیلات: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس الکترونیکی:

Mh.ghazvineh@gmail.com

تلفن مستقیم: 55229323

ملاقات حضوری: روزهای کاری هفته از ساعت 16-8