English            
 انتخاب وب سایت
نمایش بر اساس 
 بخشنامه طرح حمایت از اختراعات و نوآوری‌های علمی، فنی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی
-
شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پژوهانه (جدید)
-
چهارشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی معتبر خارج از کشور
-
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه داخلی شماره 1 شرایط و روند اجرای طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه برگزاری کارگاه روش شناسی تحقیق
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تاسیس انجمن های علمی اساتید
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 یخشنامه عضویت اعضای هیات علمی در انجمن های معتبر ملی و بین المللی
-
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری
-
شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 فرم تشویقی مقالات
-
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
-
دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاه های ایران
-
چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تشویق و قدرشناسی از نخبگان دانشجویی
-
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه های آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
-
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف مجاز تعداد راهنمایی و مشاوره اعضای هیات علمی در پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
-
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 مجلات مورد تایید واحد های دانشگاه آزاد بهمن 95
-
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور
-
سه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری
-
شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist دانشگاه آزاد اسلامی- بهمن ماه 1395
-
شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - شهریور 1395
-
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 مجلات مورد تایید واحد های دانشگاه آزاد
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ماموریت و انتقالی اعضای هیات علمی
-
يکشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۴
دانلود فایل پیوست
 لیست نشریات خارج شده از ISC در سال 1393
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه تسهیلات مهد کودک
-
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 مجلات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
-
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist دانشگاه آزاد اسلامی- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist وزارت علوم- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 نشریات Blacklist وزارت بهداشت- آذر ماه 1395
-
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ارسال گزارش نهایی طرح ها به کتابخانه ملی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه منشور و موازین اخلاق پژوهش
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های پژوهشی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه داخلی اجرای طرح های تحقیقاتی
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 نشریات نامعتبر وزارت علوم
-
چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
 بخشنامه شماره 73/311805 مورخ 91/9/20
-
دوشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۳
دانلود فایل پیوست
 خلاصه آیین نامه آموزشی
انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل
چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰
 آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد
به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها ، رعایت مواردی لازم است دانشجویان هنگام تایپ پایان نامه به این نکات توجه نمایند:
چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰