English            
 انتخاب وب سایت

 طراحی صنعتی

طراحی صنعتی خدمات حرفه ای مربوط به خلق و توسعه ی مفاهیم و تصورات ذهنی طراحان در جهت بهبود عملکرد، ارزش و ظاهر محصولات به منظور بهره‌مندی متقابل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
طراحان صنعتی، این مفاهیم را با استفاده از جمع‌آوری و بررسی داده‌ها در کنار سفارشات و احتیاجات تولیدکننده و یا مشتریان توسعه می‌بخشند. در حقیقت، آنان آموزش دیده‌اند که نظرات و پیشنهادات خود را به صورت روشن و مختصر از طریق ترسیم اشکال، ساخت مدل‌ها و یا توضیحات شفاهی ارائه نمایند.

خدمات طراحی صنعتی اغلب با همکاری اعضایی از یک گروه توسعه‌دهنده ارائه می‌گردد. چنین گروه‌هایی شامل متخصصین مدیریت، بازاریابی، فنی و مهندسی و تولید می‌باشند. در واقع، طراح صنعتی مفاهیمی را عنوان می‌نماید که دربردارنده‌ی تمام معیارهای تعیین شده توسط گروه توسعه‌دهنده می‌باشد.

طراحان صنعتی غالب تمرکز خود را بر آن قسمت‌هایی از محصولات و یا سیستم‌ها استوار می‌دارند که مستقیما با علایق و رفع احتیاجات روزمره افراد در ارتباط است. چنین امری نیازمند در نظر گرفتن معیارهای بصری، ایمنی و سهولت کاربرد محصولات در عین توجه به مصرف‌کننده می‌باشد. تحصیل در این زمینه و کسب تجربه در پیش‌بینی فاکتورهای روانی، فیزیولوژیکی و اجتماعی که مصرف‌کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله مهم‌ترین ملزومات طراحی صنعتی به شمار می‌رود.

طراحان صنعتی همواره با نگرانی‌هایی پیرامون فرایندهای فنی و الزامات مورد نیاز برای تولید، فرصت‌های بازاریابی و محدودیت‌های اقتصادی و فروش، توزیع و فرآیندهای خدماتی روبرو هستند. آنان درصددند تا اطمینان حاصل کنند که توصیه‌هایشان منجر به بکارگیری موثر مواد و فناوری گشته و مطابق با تمامی اصول قانونی و مقرراتی می‌باشد.

طراحان صنعتی علاوه بر طراحی محصولات و سیستم‌ها، اغلب به مشاوره با مشتریان و کمک به حل مشکلات گوناگون آن‌ها جهت دستیابی به تصورات ذهنی‌شان نیز می‌پردازند. این قبیل مشاوره‌ها شامل توسعه‌ی سیستم‌های ارتباطی، طراحی فضاهای داخلی و نمایشگاهی، بسته‌های تبلیغاتی و سایر موضوعات مرتبط می‌باشد. تخصص آنان در طیف گسترده‌ای از عرصه‌های اداری منجر به کمک به توسعه استانداردهای صنعتی، دستورالعمل‌های قانونی و روش‌های کنترل کیفیت به منظور بهبود عملیات ساخت و محصولات تولید شده می‌گردد.

طراحان صنعتی به عنوان افرادی حرفه ای، با تکیه بر آگاهی خود از تعهداتشان، در جهت اجرای کامل مسئولیت‌های خود در قبال کارفرمایان (افرادی که پروژه را سفارش می دهند)، صیانت از امنیت عمومی، احترام به محیط زیست و رعایت شیوه‌های کسب و کار اخلاقی گام برمی‌دارند.